RESERVES • RESERVAS • RESERVATIONS • RÉSERVATIONS

La temporada 2019 de les Moreres de Sitges està completa. Properament obrirem les reserves per a la següent temporada (primavera de 2020). Gràcies per esperar!, si desitja contactar amb nosaltres o que l’avisem per email només ens ha d’escriure a info@lesmoreresdesitges.com.

La temporada 2019 de Les Moreres de Sitges está completa. Próximamente abriremos las reservas para la siguiente temporada (primavera de 2020). ¡Gracias por esperar!, si desea contactar con nosotros o que le avisemos por email solo tiene que escribirnos a info@lesmoreresdesitges.com.

The season 2019 of Les Moreres de Sitges is complete. Soon we will open the reserves for the following season (spring 2020). Thanks for waiting! If you want to contact us or we notify you by email you just have to write to us info@lesmoreresdesitges.com.

La saison 2019 des Morères de Sitges est complet. Bientôt, nous ouvrirons les réserves pour la saison suivante (printemps 2020). Merci d’attendre! Si vous souhaitez nous contacter ou que nous vous en informions par e-mail, il vous suffit de nous écrire info@lesmoreresdesitges.com.


Des d’aquí li oferim 3 opcions per comprovar la disponibilitat i/o reservar la casa: amb la nostra agència Interhome o si vostè ho prefereix o ja és client, amb Booking o Airbnb. • Desde aquí le ofrecemos 3 opciones para comprobar la disponibilidad y/o de reservas en la casa: con nuestra agencia Interhome o si usted lo prefiere o es cliente, con Booking o Airbnb. • From here we offer you 3 options to check the availability and/or reserve the house: with our agency Interhome or if you prefer or you are a client, with Booking or Airbnb.

Reservas con Interhome

Reservas con Booking

Reservas con Airbnb

Alguna pregunta? Si té dubtes sobre la casa o l’entorn, estarem encantats de respondre-li. • ¿Alguna pregunta? Si tiene dudas sobre la casa o el entorno, estaremos encantados de responderle. • Any questions? If you have doubts about the house or the surroundings, we will be happy to answer you.